Met ingang van 1 juli a.s. kunnen inwoners die geen Regiotaxipas hebben geen gebruik meer maken van de Regiotaxi Twente. Vanaf dat moment is namelijk de nieuwe maatwerkvoorziening vervoer van kracht. Daarmee is de Regiotaxi alleen nog maar beschikbaar voor mensen die een Regiotaxipas hebben.

Klik voor een grote versie.

De gemeente Enschede heeft voor leerlingenvervoer, vervoer van mensen met een Regiotaxipas en vervoer van en naar dagbesteding nieuwe contracten afgesloten met Brookhuis Taxivervoer. De Regiotaxi als openbaar vervoer is niet meer opgenomen in de nieuwe contracten met de vervoerder. Inwoners zonder Regiotaxipas die wel eens gebruik maken van de regiotaxi moeten daarvoor een alternatief zoeken. Reizen met de Regiotaxi zonder taxipas is vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk.

Gefaseerde invoer nieuwe regeling vervoer
Brookhuis Taxivervoer blijft in Enschede rijden als Regiotaxi. Vanaf 1 augustus, gaan zij ook het leerlingenvervoer overnemen en vanaf 1 januari 2018 het vervoer van en naar de dagbesteding.

De inwoners met een Regiotaxipas hebben inmiddels allemaal een brief ontvangen. Meer informatie over de nieuwe regeling Regiotaxi is te vinden op www.regiotaxitwente.nl. Het telefoonnummer blijft 0900 – 1814. De leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer worden voor het nieuwe schooljaar geïnformeerd. Inwoners die een indicatie vervoer dagbesteding hebben, krijgen voor 1 januari 2018 informatie.

Waarom nieuwe contracten?
De Twentse gemeenten willen er ook in de toekomst voor zorgen dat iedereen in Twente mee kan blijven doen. Vervoer is daarbij belangrijk. Op dit moment is het vervoer van de Twentse gemeenten versnipperd en onoverzichtelijk georganiseerd. Gemeenten regelden dit allemaal op basis van verschillende afspraken en geldstromen. Dat maakte het onoverzichtelijk en duur. Twaalf van de veertien Twentse gemeenten hebben daarom besloten gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe vervoerders voor het regiotaxivervoer, het leerlingenvervoer en het vervoer naar dagbesteding. Op deze manier kunnen zij het vervoer waarvoor zij verantwoordelijk zijn, beter en slimmer organiseren.