Doelgroep

Madeliefje thuiszorg heeft zich gespecialiseerd in zorgverlening binnen de regio Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Twente. Madeliefje Thuiszorg richt zich op mensen met een beperking of problemen. Deze problemen kunnen zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn. De doelgroep is breed en er is geen leeftijdsgrens, Madeliefje thuiszorg is er voor jongeren, ouderen en mensen in de laatste levensfase. Van jong tot oud; iedereen die hulp nodig heeft kan bij Madeliefje thuiszorg zorg aanvragen.

“Madeliefje thuiszorg houdt rekening met individuele wensen van zorgvragers.”

Madeliefje thuiszorg biedt een uitgebalanceerd aanbod, voor elk segment van de doelgroep bestaat een specifieke aanpak. De jongeren, ouderen en de mensen in de laatste levensfase  hebben allen een specifieke zorgvraag.  Deze specifiek zorgvraag van jongeren behoeft een professionele en op herstel gerichte oplossing, die aspecten als slachtoffer rol moeten aanpakken en waarbij de mensen uit de directe omgeving en de betrokken instanties een gezamenlijke zorgplan moeten hebben. De specifieke zorgvraag van ouderen richt zich op herstel en het verbeteren van kwaliteit van leven.