Overbruggingszorg (WLZ)

Als u door een chronische aandoening beperkt bent en intensieve zorg of toezicht nodig heeft, dan kunt u rekenen op onze zorgverleners. Ook als u thuis woont en wacht op opname in het verzorgings- of verpleeghuis kunt u rekenen op onze overbruggingszorg.

U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Komt u volgens het CIZ niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz en u bent het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kunt u bezwaar maken bij het CIZ.

 

Kosten

Als u een Wlz-indicatie heeft dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK (hier link naar http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-4-8-bereken-uw-eigen-bijdrage-zorg-met-verblijf ) een proefberekening maken. U kunt het CAK ook bellen op 0800- 0087.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze zorgcoördinatoren op 020- 737 1829 of via het mailadres info@madeliefje-thuiszorg.nl