EZNA Zorg

Zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met mensen met verschillende culturele achtergronden. Die verschillen in achtergronden vragen soms om een andere benadering. Soms weten mensen zorgvoorzieningen onvoldoende te vinden of ontstaan er communicatieproblemen. Om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is er binnen Madeliefje Thuiszorg een project ontstaan, EZNA Zorg.

EZNA Zorg heeft als missie het bevorderen van kwaliteit van leven met als speerpunt de multiculturele samenleving. Onze professionals doen dit bij de mensen thuis in hun eigen taal en cultuur, en zij dragen de visie uit om de zorgvraag vanuit de multiculturele samenleving in te vullen. Wij zijn het aanspreekpunt voor mensen uit de multiculturele samenleving met een zorgvraag. EZNA Zorg staat voor vertrouwen, respect en kwaliteit in zorg.

 Aanpak

De maatschappij verandert. Nederland wordt steeds kleurrijker met mensen die van origine niet Nederlands zijn, en die bijvoorbeeld niet goed Nederlands spreken. Of specifieke wensen hebben ten aanzien van hun zorg. Om die cliënten zo goed mogelijk te helpen is er EZNA, waar collega’s werken die naast goed Nederlands ook andere talen spreken: Turks, Arabisch, Engels. Onze collega’s hebben brede ervaring in de interculturele zorg, die kennis en begrip hebben van verschillende gewoonten en kunnen deze daarom beter laten aansluiten bij uw specifieke wensen. Goede zorg moet niet alleen begrijpelijk zijn, maar ook bereikbaar zijn voor iedereen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eznazorg.nl