Leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen cliënten en de zorgaanbieders van Madeliefje Thuiszorg. De leveringsvoorwaarden geven de rechten en plichten weer van Madeliefje Thuiszorg en de cliënt.

Hier kunt u de Leveringsvoorwaarden van Madeliefje Thuiszorg downloaden.