Begeleiding LVB

Wij gaan uit van de zelfstandigheid van de cliënt en de mogelijkheden, waarbij ondersteuning ter pas komt wanneer de voorliggende voorzieningen niet afdoende zijn om de cliënt te ondersteunen. Als aanbieder hebben wij het principe één cliënt, één vaste zorgverlener, één vaste dag” hiermee proberen wij de cliënten op de juiste manier de ondersteuning, structuur en vertrouwen te bieden.  Wanneer de cliënt flexibiliteit nodig heeft bieden wij in ons ondersteuningsplan daar de mogelijkheid voor. Door onze krachten te bundelen willen wij onze expertise uit breiden en kwalitatieve zorg aanbieden aan de bewoners van Amsterdam.

Doelgroep: LVB

Als Madeliefje Thuiszorg richten wij ons op de doelgroep (licht) verstandelijke beperking. Onze specialisten binnen het team bieden ondersteuning bij dagelijkse vragen, deze ondersteuning is ook gericht op de steun aan mantelzorgers. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van onze ervaringsdeskundigen, die families kunnen informeren over vragen met betrekking tot lvb.

Kosten (Eigen Bijdrage)

Als u een indicatie heeft dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK (klik hier) een proefberekening maken.

Uitzondering Gemeente Amsterdam

De Eigen bijdrage is niet van toepassing voor burgers die gebruik maken van Ambulante Ondersteuning en die wonen in de gemeente Amsterdam.

Mocht u er niet uitkomen of advies willen, dan helpen wij u graag verder. Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers op 020- 737 1829 of via het mailadres info@madeliefje-thuiszorg.nl