Van 20 januari tot 13 februari 2021 is door Schouten en Nelissen in opdracht van Madeliefje Thuiszorg B.V. een werkbelevingsonderzoek uitgevoerd. We delen via dit nieuwsbericht graag de resultaten en verbeteractie’s van het onderzoek met jullie.

Resultaten

 • De respons van het onderzoek is 46%, 107 vragenlijsten werden geretourneerd.
 • De afdeling WMO scoort een 7,4 als het gaat om arbeidstevredenheid. Dit is een half punt hoger dan bij vergelijkbare organisaties!
 • 90% van de medewerkers zijn enthousiast over het werk dat zij doen het en voelen zich betrokken bij het werk en hun cliënten.
 • De afdeling V&V scoort een 7,2 als het gaat om arbeidstevredenheid. Op het themabevlogenheid en werkstress geven medewerkers V&V aan zelden of nooit gevoelens van vermoeidheid te hebben. Daarbij ervaren medewerkers voldoende (sociale) steun van
  collega’s en voelen medewerkers zich grotendeels voldoende veilig om het werk uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens de Corona pandemie.

Doorontwikkelen en actiepunten

 • Per regio wordt een leercoach aangesteld. Deze werkt zelf ook als hulp in de huishouding en is het eerste aanspreekpunt voor de medewerker hulp in de huishouding;
 • In 2021 wordt een mobiliteitsplan opgesteld en in gebruik genomen (doel: logischereroutes, verkorten van reisafstanden)
 • Onderlinge contacten tussen medewerkers zal worden gestimuleerd door gezamenlijke (online) cursussen en werkoverleggen per wijk (wanneer de corona-maatregelen dit weer fysiek toelaten).
 • Er is gestart met het vastleggen van basisroosters waarin voldoende herstelruimte is opgenomen en (indien haalbaar) minder reisafstand tussen cliënten
 • Zorg (blijven) dragen voor voldoende PBM;
 • Verhogen meldcultuur in 2021 → binnen de scholing meldingen in 2021 nadrukkelijk aandacht besteden aan de thema’s ongewenst/grensoverschrijdend gedrag, agressie&geweld en incidenten (MIC / MIM).

Een klein gebaar een grote daad, onze waardering voor jullie is dat zeker waard.

Hartelijke groet,

Afdeling HRM
Marleen van de Berg
Vivi Jongma