In Amsterdam wordt sinds 2018 de wijkverpleging door Zilveren Kruis ingekocht bij Madeliefje Thuiszorg en negen andere thuiszorgorganisaties. Deze organisaties hebben zich verenigd in een bestuurlijk overleg ‘Zorg in de Wijk’ en hebben zich gecommitteerd om goede zorg te leveren en pakken hiervoor gezamenlijke projecten op.

ÉÉN TEAM NACHTZORG

Het doel is om te groeien naar één team nachtzorg in Amsterdam: We pakken dit werkende weg aan en ondertussen werken we al op inhoud samen aan een eenduidige nachtzorg in Amsterdam. De eerste behaalde resultaten zijn:

  • Cordaan, Evean en Amstelring leveren nachtzorg voor de tien gecontracteerde thuiszorgaanbieders;
  • de gezamenlijke meetlat nachtzorg is ontwikkeld;
  • er is een bestuurlijke intentieverklaring.

MEETLAT NACHTZORG

Het afgelopen jaar is in kaart gebracht hoeveel mensen gepland en ongeplande nachtzorg ontvangen, daarnaast heeft het kernteam samen met de nachtverpleegkundigen een uniforme meetlat ontwikkeld voor nachtzorg in Amsterdam. Ambulante nachtzorg is de zorg die een cliënt tussen 23.00 uur en 07.00 uur nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Deze meetlat beschrijft de regels van tijdelijke en beperkte inzet van ambulante nachtzorg.

KERNTEAM

  • Lydia Hooijer, Amstelring wijkzorg
  • Marjoleine Koopman, Evean
  • Stefanie Otto, Cordaan
  • Jan Withaar, Madeliefje Thuiszorg
  • Mathilde Dijk, Elaa (projectleiding)