logotwenteMadeliefje Thuiszorg is door de 14 Twentse Gemeeenten per 01 januari 2015 gecontracteerd voor de transitie AWBZ naar WMO. Madeliefje Thuiszorg start met het aanbieden van Individuele Begeleiding en Dagbesteding voor deze clienten in volgende gemeenten:

Almelo, Borne, Dinkkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Wij als Madeliefje Thuiszorg wensen onze collega’s in Twente veel succes!

Transitie AWBZ extramurale begeleiding: de feiten

  1. De extramurale AWBZ vervalt in 2015. Gemeenten worden helemaal verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding. Dit wordt wettelijk onderbouwd door een uitbreiding van het compensatiebeginsel in de Wmo. Circa 75% van het budget wordt naar gemeenten overgeheveld.
  2. Voor extramurale dagbesteding is er afgesproken dat ook deze in 2015 volledig naar gemeenten overgaat.
  3. Hulp bij het huishouden verandert per 2014. Nieuwe cliënten kunnen niet meer rekenen op het bestaande aanbod, omdat de aanspraak op huishoudelijke verzorging in de Wmo vervalt. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Via de Wmo zal een maatwerkvoorziening worden aangeboden voor mensen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. De gemeenten krijgen dan 60% van het huidige budget om deze maatwerkoplossingen te bieden.
  4. Extramurale verpleging gaat van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleging krijgt een belangrijke rol: doel is om mensen langer thuis te laten wonen. Deze wijkverpleging wordt dus gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet.
  5. De langdurige GGZ (met behandeling) in de AWBZ wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraars worden in 2017 financieel verantwoordelijk voor de GGZ.
  6. De kern-AWBZ die overblijft na de transitie in 2015 zal de Wet Langdurige Zorg genoemd worden. In deze wet wordt de zorg voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten geregeld. Binnen de Wet Langdurige Zorg is zorg een verzekerd recht voor mensen die permanent (24/7) zorg in de nabijheid nodig hebben.

De nieuwe Wmo

De Wmo wordt met ingang van 2015 de Nieuwe Wmo waarin de nieuwe taken van gemeenten op het terrein van ondersteuning en zorg aan burgers wordt vastgelegd. In een infographic laat het Ministerie zien hoe ondersteuning in de Nieuwe Wmo in 2015 vorm krijgt.

WMO2015