In het kader van internationale vrouwendag organiseerde Stichting Werkwijzer naar Werk in samenwerking met Stichting Malak de vrouwen talentendag #gelijkekansen op dinsdag 7 maart 2023.
De vrouwen talenten dag #gelijkansen vond plaats op Het Groene Veld, een geliefde locatie voor veel bewoners die op eigen initiatief de locatie onderhouden, kunst maken en activiteiten organiseren voor de omringende bewoners.
Op deze dag hebben we vele vrouwen mogen informeren over de thuiszorg en het werken in de thuiszorg
Trots op team Madeliefje