Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.
Inkomen of vermogen telt niet meer mee

In 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

U kunt verder lezen op website van Gemeente Amsterdam: https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2018/in-2019-is-eigen-bijdrage-wmo-maximaal-17,50