welke-wlz-zorgHet Rijk heeft in overleg met de VNG besloten dat thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie en een modulair pakket thuis (MPT) vanaf 1-1-2017 hun huishoudelijke hulp niet langer op grond van de Wmo krijgen, maar overgaan naar de Wlz.

Dit is een al langer bestaande wens van gemeenten. Tot op heden is het niet mogelijk dat gemeenten automatisch een signaal van het CIZ krijgen wanneer een cliënt met huishoudelijke hulp uit de Wmo een Wlz-indicatie krijgt of vanuit de Wlz overstapt op een volledig pakket thuis.

De cliënt moet deze verandering zelf aan de gemeente doorgeven, wanneer hij dit niet doet, kan het risico van dubbele verstrekking niet worden uitgesloten. In de Wlz was met de overgang van deze groep cliënten al rekening gehouden, maar de daadwerkelijke overgang werd in 2015 en 2016 uitgesteld.

De cliënten die bij Madeliefje Thuiszorg in zorg zijn voor de WLZ, zullen de HBH niet meer vergoed krijgen vanuit de WMO, maar zal dit gefinancierd moeten worden vanuit de WLZ.