aandacht-voor-mantelzorgerHet thema is “Mantelzorg doe je samen”. In alle stadsdelen van Amsterdam vinden leuke activiteiten plaats waar mantelzorgers aan mee kunnen doen.

Mantelzorgcadeau

Zorgen voor een naaste is niet vanzelfsprekend. Om mantelzorgers haar waardering en erkenning te tonen stelt de gemeente Amsterdam een mantelzorgcadeau, in de vorm van een VVV-bon , beschikbaar. Mantelzorgers kunnen dit cadeau van 10 t/m 30 november 2016 ophalen bij het Stadsloket in hun stadsdeel.

Kent u mantelzorgers? Wijs ze op de mogelijkheid om het cadeau aan te vragen. Kijk op Mantelzorgcadeau voor meer informatie en de voorwaarden. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. Dit formulier moet de mantelzorger samen met degene waar hij/zij voor zorgt invullen en inleveren bij een van de Stadsloketten.

Zie voor een overzicht van de activiteiten per stadsdeel: Mantelzorg -> Dag van de Mantelzorg.