Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Het Rijk bezuinigt op het budget dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 krijgen om de taken rondom de huishoudelijk hulp uit te voeren. Om zoveel mogelijk werkgelegenheid binnen de huishoudelijke hulp te behouden en om cliënten de mogelijkheid te bieden om meer uren hulp te krijgen, heeft het kabinet vanaf 2015 extra geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Dit bedrag wordt verdeeld onder de gemeenten.Iedere gemeente heeft een plan ingediend waarin ze de doelgroepen hebben gespecificeerd die ze willen voorzien van professionele hulp. De cliënt betaalt daarbij zelf ook een eigen bijdrage, direct aan de aanbieder.

Wat is HHT?

De HHT is een toelage die burgers kunnen krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren. Mensen die geen of minder huishoudelijke hulp krijgen in de nieuwe Wmo kunnen voor een eigen bijdrage professionele hulp inkopen. Elke gemeente hanteert weer andere bedragen voor de eigen bijdrage van burgers en de toelage vanuit de gemeente. Uw gemeente kan u precies vertellen welk tarief in uw woonplaats geldt. Maar het bedrag dat u zelf betaalt ligt vér onder het gangbare tarief voor professionele ondersteuning. De gemeente vult dit bedrag weer aan tot het gebruikelijke uurtarief van een huishoudelijke hulp. Voor het aantal uren dat u afneemt, ontvangt u een factuur. Dat is alles!

Wie kan gebruik maken van de HHT?

Per gemeente zijn andere afspraken gemaakt over de HHT en wie er gebruik van mag maken. De meest waarschijnlijke doelgroepen voor de HHT zijn:

  • Mensen met een WMO indicatie die graag extra zorg in willen kopen.
  • Mensen die in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening Hulp in het Huishouden, maar daar van afzien, bijvoorbeeld vanwege de hoogte van de eigen bijdrage.
  • Mantelzorgers kunnen een deel van hun huishoudelijk werk uitbesteden waardoor voorkomen kan worden dat zij overbelast raken.

Hoe werkt het?

Wanneer u al cliënt bent bij Madeliefje Thuiszorg, dan is het goed om bij uw zorgcoördinator aan te geven dat u gebruik zou willen maken van de HHT. Wij gaan dan voor u kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe uw gemeente hier mee om gaat.